Termeni si conditii

Acest site web a cărui adresă este mimozen.ro (denumit în continuare “site web”) este deţinut şi operat de către compania SC Mimozen SRL-D (denumită în continuare Mimozen) şi este oferit în scopuri comerciale, distractive şi de informare. Vă rugăm să citiţi cu atenţie “Condiţiile de utilizare” ale site-ului web (denumite în continuare “condiţiile de utilizare”), înaintea utilizării acestui site web.

Prin accesarea, căutarea în acest site sau simplă utilizare a site-ului, sau versiunea mobilă a acestuia, dvs. agreaţi să respectaţi aceste condiţii de utilizare.

Dacă nu agreaţi condiţiile de utilizare ale acestui site web sau politica referitoare la protecţia informaţiilor private, aşa cum sunt descrise mai jos, vă rugăm să nu utilizaţi acest site web.

Vă rugăm să reveniţi pe site, din când în când, şi să revedeţi condiţiile de utilizare, întrucât acestea pot fi modificate de către MIMOZEN, fără a vă notifica personal. Orice modificări ale acestor condiţii de utilizare vor fi aplicabile imediat ce modificarea respectivă este realizată pe site. Dacă aceste condiţii sau modificările acestora nu sunt acceptabile pentru dvs., vă rugăm să nu utilizaţi site-ul web.

SC Mimozen SRL-D str. Fraţii Golescu nr.1, sector 1, Bucureşti.

UTILIZAREA CONŢINUTULUI SITE-ULUI WEB

Prin accesarea acestui site web, în calitate de utilizator sau vizitator al site-ului, acceptaţi să folosiţi site-ul în conformitate cu aceste condiţii, în conformitate cu legile, clauzelor de înlăturare a răspunderii, politicii de protecţie a datelor private şi politicii de cookies (denumite în mod colectiv „condiţiile”).

Nu puteţi folosi aceste site web pentru un scop ilegal sau care este interzis de aceste condiţii de utilizare sau de legislaţie, norme morale, norme de ordine publică sau bună-credinţă. Nu puteţi folosi roboţi, tehnologii de minare a datelor sau alte dispozitive automate ori programe pentru a cataloga, descarcă sau reproduce în orice fel, stoca ori distribui conţinutul expus pe acest site. În plus, nu puteţi utiliza aceste dispozitive automate ca să modificaţi site-ul ori să încercaţi, să depăşiţi limitele de autoritate şi acces care v-au fost conferite, în conformitate cu aceste condiţii.

Nu puteţi utiliza site-ul web în orice alt mod care poate întrerupe, produce daune, aduce în stare de neutilizare sau interferează cu orice utilizare a site-ului de către alt utilizator, incluzând, dar fără a ne limita la supraîncărcarea, inundarea, bombardarea cu mailuri ori spargerea site-ului sau forţarea limitelor de securitate ori a măsurilor de autentificare a utilizatorilor.

Nu puteţi încerca să obţineţi acces neautorizat la acest site, prin spargere, minarea parolelor sau prin orice alte mijloace. Nu puteţi adaugă porţiuni din acest site într-un alt site web şi nici să stabiliţi legături către un alt site şi de asemenea, nu puteţi să stabiliţi legături dintr -un alt site web către altă pagină, alta decât pagina Home, fără acordul Mimozen.

Nu puteţi vinde dreptul de utilizare sau acces către site-ul web către o terţă parte. Mimozen îşi rezervă în mod unilateral dreptul de a înceta sau suspenda accesul către site sau către o parte din acesta, la orice moment, pentru orice motiv sau fără motiv, fără notificare prealabilă şi /sau fără notificare.

COOKIES

Acest site foloseşte Cookies, care sunt reprezentate de porţiuni scurte de text stocate în computerul dvs. şi care sunt utile pentru administrarea şi întreţinerea site-ului. Câteva date personale pot fi colectate de aceste cookies. Puteţi afla mai multe despre modul în care le folosim şi datele colectate citind politica de Cookies.

DREPTURI DE PROPPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinutul site-ului web reprezintă proprietatea sau a fost licenţiat către Mimozen şi sunt protejate de legislaţia referitoare la brevete, mărci, dreptul de utilizare şi alte legi.

Cu excepţia utilizării în scop personal sau non-comercial, nu este permisă reproducerea, transmiterea, distribuirea sau afişarea acestor materiale, fără consimţământul scris al Mimozen.

Cuvântul “Conţinut” include, cu titlul de exemplu, orice text, imagini, desene, combinaţii de culori, arhive audio sau video, software, mărci înregistrate, logo-uri, slogane şi desene industriale, coduri ale fondului literelor, interfaţă şi structură, design, selecţia şi ordonarea sau prezentarea oricăror informaţii incluse în site-ul web. Orice încercare neautorizată de a modifica sau utiliza materialele incluse în acest site, de a forţa elementele de securitate sau de a folosi site-ul sau parte din conţinut ori material incluse în conţinut cu alt scop decât cel pentru care a fost construit site-ul, este strict interzisă.

Utilizarea acestor materiale sau conţinut se face pe propria răspundere.

Mimozen îşi rezervă dreptul de a modifică orice parte sau întreg conţinutul materialelor, software-ului, aplicaţiilor şi oricărui alt element utilizat sau inclus în site în orice moment, fără a notifica.

Mimozen nu va fi responsabil în niciun caz de nicio încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală cauzat de conţinutul furnizat de terţe părţi. În plus, Mimozen nu va fi răspunzător de nici un fel de daune cauzate unor persoane sau proprietăţi, datorită metodelor, teoriilor, ideilor, opiniilor, declaraţiilor sau recomandărilor exprimate în acest conţinut.

Prin excepţie la cele descrise înainte, persoanele care se consideră lezate în drepturile lor de proprietate intelectuală de conţinutul acestui site pot contacta Mimozen.

POLITICA DE PROTECŢIE A DATELOR PERSONALE

Politica noastră de protecţie a datelor personale, care poate fi accesată aici şi este încorporată în aceste condiţii de utilizare că referinţă , urmând ca în continuare să descriem colectarea şi utilizarea informaţiei în cadrul acestui site.

LEGĂTURI CĂTRE ALTE SITE-URI ŞI CONŢINUT

Site-ul web poate conţine legături către alte site-uri web administrate de alte companii. Mimozen nu monitorizează, nu promovează şi nici nu are control asupra acestor site-uri . Mimozen nu este răspunzător pentru conţinutul sau politicile terţilor cărora le aparţin acestor site-uri şi înţelegeţi că accesarea acestor site-uri se face pe propria răspundere.

Sunteţi de acord că Mimozen nu va fi răspunzător faţă de dvs. sau faţă de oricine altcineva pentru niciun fel de pierdere sau dauna, indiferent dacă este bazată pe un contract sau nu, neglijenţă, greşeală cu intenţie sau răspundere fără culpă pentru orice costuri, pierderi or prejudicii (directe, indirecte, compensatorii, special, pierderea profitului, daune compensatorii, moratorii sau penalităţi) izvorând sau în legătură cu accesul dvs. sau utilizarea de către dvs. a site-ului terţei părţi.

În mod special, în conformitate cu cele prevăzute mai sus, Mimozen nu este responsabil pentru:

  • disfuncţii, lipsă de accesibilitate, de disponibilitate sau de continuitate;
  • întreţinere, conţinut, informaţii, date, arhive, produse sau orice altă formă de întreţinere;
  • transmiterea sau prestarea de servicii, conţinut, informaţii, date, file, produse şi orice alt material;
  • calitatea, legalitatea, credibilitatea şi utilitatea serviciilor, conţinutului, informaţiei, date, file, produse şi orice alt material;
  • virusuri sau orice element care dăunează derivând din aceste terţe site-uri, care pot altera sistemul computerului (partea hardware sau partea software) sau orice documente în format electronic stocate în ele.

Mimozen nu oferă şi nu vinde direct sau prin intermediul unor terţe părţi, produsele şi serviciile disponibile pe site-urile aparţinând unor terţe părţi.

Mimozen avertizează că nu controlează, monitorizează şi nu susţine produsele, serviciile, conţinutul, informaţiile, datele, filele, produse şi orice alt material prezente pe site-urile terţelor părţi. De aceea, Mimozen recomandă utilizatorului să fie prudent în utilizarea serviciilor, informaţiilor, datelor, filelor, produselor şi oricărui fel de material ale unor terţe părţi. În plus, Utilizatorul şi în general, persoanele care intenţionează să creeze link-uri către propriile lor siteuri (denumite site-uri străine) vor respecta următoarele condiţii:

  • este interzisă crearea unui browser sau mediu înconjurător în cadrul acestui site;
  • este interzis să includeţi informaţii false, nereale sau incorecte despre acest site sau conţinutul său şi, în particular, este interzis să declaraţi sau lăsaţi să se subînţeleagă că Mimozen a autorizat link-ul, a supervizat sau a permis conţinutul sau serviciile oferite sau disponibile către alte site-uri web spre care face trimitere legătură;
  • cu excepţia simbolurilor care sunt parte a link-ului, site-ul web către care se face trimitere nu poate conţine mărci înregistrate, etichete, nume, logouri, sloganuri etc.;
  • este interzis ca site-ul către care se face legătura să conţină informaţii ilegale, contrare morale sau infomaţii care încalcă drepturile unei terţe părţi;
  • utilizarea unor nume de branduri, nume de comerţ, semnături, sloganuri, nume sau alte semne distinctive aparţinând Mimozen în cuvintele cheie ale terţelor părţi, fără consimţământul expres al Mimozen. Stabilirea unui link la acest site web de către o terţă parte nu implică în niciun caz existenţa unor relaţii între Mimozen şi proprietarul acestui site web al unei terţe părţi ori acceptarea sau aprobarea de către Mimozen a conţinutului sau serviciilor, în alte condiţii decât cele expuse de Mimozen.

LIMITAREA RĂSPUNDERII ŞI ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII ACESTUI SITE WEB ŞI CONŢINUTUL SĂU SUNT OFERITE “AŞA CUM SUNT”, FĂRĂ GARANŢII DE NICIUN FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, FĂRĂ GARANŢII CU PRIVIRE LA TITLU SAU DE VANDABILITATE, FĂRĂ A FI POTRIVITE UNUI SCOP ANUME ŞI FĂRĂ A REALIZA VREO ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

ACEST SITE WEB POATE CONŢINE ERORI DE REDACTARE ŞI ALTE CATEGORII DE ERORI ŞI DVS. SUNTEŢI DE ACORD CĂ NU SUNTEM RĂSPUNZĂTORI DE ACESTE ERORI. MIMOZEN NU GARANTEAZĂ ŞI NU SUSŢINE CĂ ACEST SITE ESTE LIPSIT DE ERORI, CĂ ACCESUL VA FI NEÎNTRERUPT SAU CĂ SITE-UL ORI SERVERUL PE CARE ESTE INSTALAT ESTE DISPONIBIL, FĂRĂ VIRUŞI SAU FĂRĂ ALTE COMPONENTE CARE POT PRODUCE DAUNE.

MIMOZEN MENŢIONEAZĂ ÎN MOD EXPRES CĂ NU ARE OBLIGAŢIA DE A ADUCE LA ZI, REVIZUI MATERIALELE DE PE SITE, CU TOATE CĂ MIMOZEN POATE MODIFICĂ MATERIALELE DE PE SITE ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ NOTIFICARE.

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE ŞI VĂ ASUMAŢI RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE COSTURI ASOCIATE UTILIZĂRII SITE-ULUI, DACĂ NU ESTE GENERAT DE MIMOZEN.

MIMOZEN NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI, INCLUSIV CU PRIVIRE LA CONŢINUT SAU ORICE ERORI CONŢINUTE ÎN CADRUL SAU PROVENIND DE LA TERŢE PĂRŢI.

ÎN NICIUN CAZ MIMOZEN NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU CULPĂ, RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ, RĂSPUNDERE SPECIALĂ SAU ALTĂ TEORIE LEGALĂ SAU PRINCIPIU ECHITABIL PENTRU ORICE PIERDERE DIRECTĂ, SPECIALĂ, INCIDENTALĂ  ORI DAUNE CONSECVENŢIALE, PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE DATE, PIERDERE DE OPORTUNITĂŢI, COSTURI DIRECTE, PENALITĂŢI, VĂTĂMARE CORPORALĂ, ACCIDENT MORTAL, FIECARE DINTRE ACESTEA FIIND EXCLUS PRIN ÎNŢELEGEREA PĂRŢILOR, INDIFERENT DACĂ MIMOZEN A FOST NOTIFICAT DESPRE ACEST PREJUDICIU, DACĂ NU ESTE CAUZAT DE MIMOZEN.

COMPENSARE

Sunteţi de acord să compensaţi compania MIMOZEN, companiile afiliate şi pe oricare dintre funcţionarii MIMOZEN, directori, angajaţi, reprezentanţi sau agenţi împotriva oricăror cereri, reclamaţii, pierderi, răspunderi, daune (inclusiv onorariile avocaţilor şi costurile instanţei) generate de (i) utilizarea de către dvs. a site-ului şi (ii) încălcarea sau pretinsă încălcare de către dvs. a acestor condiţii.

RENUNŢARE

Chiar dacă MIMOZEN nu îşi exercită drepturile menţionate în aceste condiţii în întregime sau parţial, aceasta nu înseamnă, în mod explicit sau implicit, că renunţă la exercitarea lor, datorată unei încălcări ale condiţiilor de către utilizator. Drepturile şi remediile vor fi cumulative şi exerciţiul unui asemenea drept sau remediu nu va limita exercitarea unui alt drept sau remediu.

Dacă vreo prevedere din condiţiile de utilizare este nevalidă sau neaplicabilă în baza unui statut, regulament, ordonanţă, ordin sau lege, această prevedere se va interpreta prin prisma respectivului statut sau ordin din regulament, legi, ordonanţă iar ceea ce este în conformitate cu acestea se va aplica.

INFORMAŢII DE CONTACT

Dacă aveţi întrebări, puteţi să ne contactaţi aici.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Aceste condiţii au fost actualizate pe 01 Decembrie 2015.